Khampa Cafe - Facebook
Čeština
English 中文

Tagong


Tagong (塔公), je malé město, situované v historickém regionu Kham ve východním Tibetu, ležící v nadmořské výšce 3 800m. Město je také známé pod svým tibetským jménem Lhagang (ལྷ་སྒང་), což v překladu znamená místo, které je milováno Buddhy.

V devátém století tudy projížděla čínská princezna, která se měla vdát za tibetského krále. Na své cestě byla doprovázena významným znovuzrozeným buddhistickým lamou, tulkuem, Když se utábořili v Lhagangu, lama se rozhodl, že dále v cestě pokračovat nebude a zůstane zde po zbytek svého života. Princezna ho však přesvědčila, aby přece jen v cestě pokračoval a slíbila mu, že zde nechá na památku postavit sochu Buddhy. Druhý den ráno se na určeném místě zázračně objevila velká socha Buddhy.

Tagong je dodnes silně svázán s tibetskou buddhistickou tradicí a bývá také nazýván “malá Lhasa”. Je sídlem jednoho z nejdůležitějších starých buddhistických klášterů v tomto regionu s názvem Tagong Si nebo tibetsky Pel Lhagong, který byl vybudován v blízkosti posvátné hory Yala nebo tibetsky Zhara Lhatse s nadmořskou výškou 5 820 m.

Tagong a jeho okolí je ideálním místem pro hlubší poznání místních tibetských autenticky zachovaných buddhistických tradic i života místních nomádských rodin, které stále kočují po rozlehlých vysokohorských pastvinách se svými stády jaků.